PC Playback

PC Playback 2.0

رایگان
نقش DMI فایل
امتیازدهی کاربر
3.4  (21 رأی)
رأی شما
آخرین نسخه:
2.0 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
Dedicated Micros Ltd
پخش فایل های ویدیویی DMI صادر شده توسط نوار بیننده شبکه HPP امتیاز تنوع غذایی و Ecrix و فایل های فشرده یا JAZ دیسک. فیلتر قطعه خاص از ویدیو، افزایش سرعت پخش، مکث، بازی و پرونده را متوقف یا به مورد بعدی بروید.
این PC playback ابزار اجازه می دهد تا به مشاهده و احراز هویت از توالی تصویر ثبت شده با استفاده از
Dedicated Micros دیجیتال hard disk recorder محصولات.
این PC Playback نرم افزار می توان به نمایش تصاویر ضبط شده به نوار (HP DDS های Ecrix) دیسک (Zip® یا Jaz®) و یا فایل های ضبط شده با استفاده از فایل صادرات' تابع.
اطلاعات به روز شده در:

افزونه‌ها