PC Playback

PC Playback 2.0

Miễn phí
Đóng tập tin DMI
Người dùng đánh giá
3.4  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Dedicated Micros Ltd
Xem file video DMI xuất khẩu bởi mạng Viewer, HPP DDS và Ecrix băng và đĩa ZIP hoặc JAZ. Lọc các phân đoạn cụ thể của video, tăng tốc độ các phát, tạm dừng, chơi và ngăn chặn các tập tin hoặc chuyển sang mục kế tiếp.
Cái PC playback tiện ích cho phép quan sát và xác thực của ảnh dãy lịch sử dụng
Dedicated Micros kỹ thuật số đĩa cứng ghi âm các sản phẩm.
Cái PC Playback phần mềm có thể được dùng để xem ảnh đã ghi lại với băng (HP DDS, Ecrix), đĩa (Zip® hay Jaz®), hay liệu lịch sử dụng những hồ Sơ xuất' hàm.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng